Coronavirus

Op deze pagina houden we u op de hoogte over de maatregelen in- en rond Huize De Eik met betrekking tot de uitbraak van het Coronavirus in Nederland.

update december 2020

Per 16 december gelden er nieuwe landelijke maatregelen. Voor ons zal dit het volgende betekenen: 

 • Er mag maximaal 1 keer per dag bezoek komen van maximaal 2 personen, mits klachten vrij en er 1,5 meter afstand wordt gehouden. En alle eerder genoemde hygiëne maatregelen blijven worden toegepast.
 • Ook moet bezoek zich blijven registeren. Als u met 2 personen komt, dan graag alle namen van deze personen op het formulier invullen.
 • Bezoek blijft ook alleen toegestaan in het eigen appartement van de bewoner, dus niet elders in het gebouw. Ook op het terras vragen wij u de 1,5 meter afstand in acht te nemen en er is alle ruimte om met uw familie naar buiten te gaan wandelen.
 • U kunt uw naaste meenemen in de auto. Het advies voor beide is om gebruik te maken van een mondkapje.

Let op: het advies blijft (zeker voor onze kwetsbare doelgroep), vermijd drukke plekken (zoals winkels) en houd 1,5 meter afstand!

Aandachtspunten met betrekking tot de bezoekregeling:

 • Bezoekers dragen een mondkapje welke zij zelf meenemen
 • Bezoekers registreren zich bij binnenkomst in het registratieformulier
 • Bezoekers lopen rechtstreeks naar appartement van hun dierbare
 • Bezoekers komen niet in de gezamenlijke ruimte
 • Bezoekers desinfecteren hun handen bij binnenkomst
 • Bezoekers maken het appartement schoon wanneer zij weer weggaan

Bezoekers komen niet in contact met andere bewoners

update juli 2020

Per 1 juli jl.  is er sprake van verdere verruiming van de landelijke Corona-bezoekregeling. Voor ons zal dit het volgende betekenen: 

 • Er mag onbeperkt bezoek komen per bewoner en per keer, mits klachten vrij en er 1,5 meter afstand wordt gehouden. En alle eerder genoemde hygiëne maatregelen blijven worden toegepast.
 • Ook moet bezoek zich blijven registeren. Dus komt u met meerdere personen, dan graag alle namen van deze personen op het formulier invullen.
 • Bezoek blijft ook alleen toegestaan in het eigen appartement van de bewoner, dus niet elders in het gebouw. Ook op het terras vragen wij u de 1,5 meter afstand in acht te nemen en er is alle ruimte om met uw familie naar buiten te gaan wandelen.
 • Vanaf 1 juli kunt u uw naaste weer meenemen in de auto. Het advies is om gebruik te maken van een mondkapje wanneer er sprake is van inzittenden uit meerdere huishoudens  in 1 auto.

Let op: het advies blijft (zeker voor onze kwetsbare doelgroep), vermijd drukke plekken (zoals winkels) en houd 1,5 meter afstand!

Aandachtspunten met betrekking tot de bezoekregeling:

 • Bezoekers registreren zich bij binnenkomst in het registratieformulier.
 • Bezoekers lopen rechtstreeks naar appartement van hun dierbare
 • Bezoekers komen niet in de gezamenlijke ruimte
 • Bezoekers desinfecteren hun handen bij binnenkomst
 • Bezoekers maken het appartement schoon wanneer zij weer weggaan
 • Bezoekers komen niet in contact met andere bewoners.

update 1 juni 2020

Bezoek ontvangen
Iedere bewoner mag één unieke bezoeker ontvangen. Deze bezoeker mag natuurlijk niet ziek zijn of corona gerelateerde klachten hebben. De bezoeker zullen we dan ook extra vragen stellen voor aanvang van het bezoek. Deze gezondheidsvragen zijn erg belangrijk, we mogen namelijk alleen bezoek ontvangen als er geen coronabesmettingen op onze locatie zijn. Als bezoeker heeft u daar een belangrijke rol in door alleen op bezoek te komen als u en uw huisgenoten geen klachten hebben. 

Registratie en planning bezoek in de woonzorglocatie
Wanneer er bezoek wordt toegestaan en er een vaste bezoeker is doorgegeven, zal dit geregistreerd worden in het zorgdossier van de bewoner. Hiervoor is het belangrijk dat wij schriftelijk of via e-mail een reactie van u ontvangen of bezoek in uw geval wordt toegestaan. Daarnaast zal ieder bezoek vooraf ingepland worden, er kan dus geen sprake zijn van spontaan, onaangekondigd bezoek! Er wordt contact met u opgenomen door een locatie medewerker voor het maken van een afspraak.

Tijdens uw bezoek
Als uw afspraak gepland is dan kunt u op de afgesproken dag en tijd op bezoek komen. U dient een legitimatiebewijs mee te nemen. U houdt zich aan de hygiënevoorschriften zoals het desinfecteren van uw handen en het dragen van een mondkapje, registreert uw bezoek en één van onze medewerkers geeft u de looproute aan. U zult zich moeten houden aan de instructies die u van deze medewerker krijgt. Vooraf, maar ook bij aanvang van, uw bezoek wordt u gevraagd of u geen klachten heeft. Tijdens het bezoek moet u zich helaas houden aan de 1,5 meter afstand. Aan het eind van uw bezoek kunt u via dezelfde looproute de woonzorglocatie verlaten.

De bezoekregeling in het kort:
● Iedere bewoner heeft één vaste bezoeker.
● Deze bezoeker is gezond, heeft geen klachten; ook huisgenoten zijn klachtenvrij.
● Heeft de vaste bezoeker wel klachten, dan blijft hij/zij thuis en regelt (in overleg met de bewoner/familie) een andere vaste bezoeker. De naam van deze bezoeker wordt ook doorgegeven aan de contactverzorgende, die dit registreert in het zorgdossier.
● Deze vaste bezoeker zich via e-mail aan.
● Met deze aanmelding verklaart hij/zij de vaste bezoeker van de bewoner te zijn, zich te houden aan de hygiënevoorschriften, de 1,5 meter na te leven, zich te houden aan de bezoektijd en de eventuele instructies van onze medewerkers.
● De bezoeker desinfecteert de handen, registreert zich bij de entree, wordt getemperatuurd,
Loopt via de aangegeven looproute naar het appartement van bewoner.
Met de registratie geeft de bezoeker ook aan gezond te zijn en geen klachten te hebben.
● In de woonzorglocaties dragen de bezoekers een mondkapje. Als we vermoeden dat ondanks de maatregelen 1,5 meter afstand tussen bezoeker en
bewoner niet lukt, krijgt de bezoeker een mondkapje verstrekt door ons.
● Na bezoek wordt de kamer van de bewoner schoongemaakt en gedesinfecteerd.
● Het meebrengen van een cadeautje mag natuurlijk. Huisdieren en onverpakte consumpties
kunnen helaas niet.
● Tijdens het bezoek mag de bezoeker helaas niet eten, drinken of naar het toilet.
● We mogen alleen bezoek op onze locaties ontvangen als er geen coronabesmettingen op
deze locatie zijn. Mocht dit het geval zijn, dan zullen we u hierover informeren.

update 19 maart 2020

Tot op heden was het nog toegestaan dat de bewoners bezoek ontvingen op de locatie, zij het met de restrictie van maximaal één persoon per bewoner per dag. Alhoewel dit al een vergaande maatregel was kunnen wij, mede naar aanleiding van de adviezen die door de overheid worden gegeven, deze bezoekregeling tot onze spijt niet meer handhaven.

Vanaf 19 maart, 20.00 u, geldt nu de bepaling dat er géén bezoek meer wordt toegelaten in onze woonlocaties Kloosterstaete (Hoogeveen), Huize De Eik (Slagharen) en De ZorgVilla (Veenoord). Deze maatregel is in ieder geval van kracht t/m 5 april 2020 maar kan, indien noodzakelijk, verder verlengd worden. Houdt u voor de actuele ontwikkelingen onze website en social media goed in de gaten. Mochten er dringende redenen zijn waarom er, in individuele gevallen, toch bezoek toegelaten zou moeten worden, dan verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met de manager van de betreffende locatie.

Wij begrijpen dat deze maatregel een enorme impact heeft op alle betrokkenen en vinden het met u erg spijtig dat we deze moeten nemen. Gezien het grote besmettingsgevaar van het coronavirus hebben wij echter geen keus, de gezondheid van onze bewoners en ons personeel gaat voor alles. 

Wij rekenen op uw begrip en spreken daarnaast onze dank uit voor de vele steunbetuigingen die we de afgelopen dagen hebben mogen ontvangen. Samen zullen we ook deze crisis gaan overwinnen. 

 

13 maart 2020

Bezoekersregeling woonzorglocaties i.v.m. coronavirus
De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor het bezoek  aan Huize De Eik. We vragen bezoekers terughoudend te zijn, het bezoek is bij voorkeur beperkt tot directe familie, waarbij wij ons houden aan maximaal 1 bezoeker per dag per bewoner. Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met de manager woon/zorg van de locatie.

Bezoekers wordt verzocht rechtstreeks van de ingang naar kamer van de bewoner te gaan en bij het verlaten ook weer rechtstreeks naar de uitgang te gaan.

Bezoekers mogen niet meer op bezoek komen bij een bewoner als hij of zij:

 • Hoest of,
 • Verkouden is of,
 • Keelpijn heeft en/of,
 • Koorts heeft,
 • In een besmet gebied is geweest.

Kunt u door deze maatregelen minder op bezoek komen dan gewoonlijk? Probeer dan bijvoorbeeld telefonisch contact te houden met uw naaste. Waar nodig, ondersteunen onze medewerkers hier uiteraard bij.

Bovenstaande beperkende maatregelen zijn in ieder geval van kracht t/m 5 april 2020