Dagbesteding

Dagbesteding of dagverzorging is een groepsgewijze opvang van mensen met een beperking en ouderen met een sterk verminderde zelfredzaamheid en een duidelijke verzorging- en/of begeleidingsbehoefte. Het biedt tal van activiteiten in een gestructureerd en gevarieerd dagprogramma voor een of meerdere dagdelen per week.

dagbesteding

Deelnemers worden gestimuleerd om de mogelijkheden die zij hebben op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied te gebruiken en, waar mogelijk uit te breiden.
Onze dagbesteding staat ook open voor mensen die nog thuis wonen. U woont nog zelfstandig en zou dat het liefst blijven volhouden, maar u mist de gezelligheid en contacten met leeftijdgenoten. U kunt er dan voor kiezen om een of meerdere dagen per week onze dagbesteding te bezoeken.

beperking

Op professionele wijze begeleiden de medewerkers de deelnemers door gebruik te maken van activiteiten:

  • activiteiten gericht op de mogelijkheid tot het leggen van contacten
  • activiteiten gericht op het geestelijk functioneren
  • activiteiten gericht op het lichamelijk functioneren

Zo mogelijk wordt een uitstapje of excursie georganiseerd waaraan u kunt deelnemen. Er wordt soms een eigen bijdrage gevraagd voor individueel gemaakte werkstukken als vergoeding voor de materiaalkosten. Ook voor eventuele excursies en uitstapjes wordt een bijdrage in de kosten gevraagd.

Wij kunnen deze zorg leveren op basis van een CIZ indicatie in de vorm van ZIN of PGB. Ook is het mogelijk om op particuliere basis met eigen financiële middelen deze zorg in te kopen.