Respijtzorg

Als mantelzorger zorgt u voor iemand in uw omgeving. Dat kan zijn uw chronisch zieke partner, uw kind met een beperking, uw vader of moeder die door ouderdom zorg nodig heeft. Soms wilt of moet u uw mantelzorgtaken even overdragen aan een ander. U heeft respijt nodig, tijd voor uzelf: bijvoorbeeld voor ontspanning, om bij te tanken of tijd voor andere gezinsleden. Dan kunt u een beroep doen op respijtzorg.

Respijtzorg is het tijdelijk volledig overnemen van de zorgtaken van een mantelzorger; dit wordt ook wel vervangende zorg genoemd. Dit kan voor een enkele keer zijn, maar ook voor regelmatig terugkerende zorgovername.

Huize De Eik heeft prima voorzieningen om uw mantelzorgtaken tijdelijk over te nemen. Dit kan variëren van enkele uren per week tot af en toe een aantal dagen zijn, net wat in uw situatie het meest passend is. In veel gevallen heeft uw gemeente voorzieningen om de respijtzorg te financieren. Informeert u eens naar de mogelijkheden!