Vrienden van de Eik

De medewerkers en vrijwilligers van Huize De Eik zetten zich iedere dag weer volop in om het leven van onze bewoners zo goed en prettig mogelijk te maken. In sommige gevallen echter, zijn er wensen die vanuit de reguliere (zorg)budgetten niet kunnen worden betaald. Om daar toch in te kunnen voorzien, is de Stichting Vrienden van de Eik in het leven geroepen. 

De Stichting Vrienden van de Eik  is een onafhankelijke stichting en stelt zich vooral ten doel om materiële steun te verlenen  d.m.v. het stimuleren, steunen en financieren van activiteiten die het welzijn van de bewoners bevorderen,  bijvoorbeeld fysieke vergroening en recreatiematerialen voor Huize de Eik in Slagharen, die niet uit zorggelden gefinancierd kunnen worden of het organiseren van uitstapjes en activiteiten voor de bewoners.De Stichting Vrienden van de Eik tracht haar doel te verwezenlijken door het inzamelen en beheren van gelden; één en ander zonder winstoogmerk.

Wordt u ook Vriend van de Eik?

De uitgaven van de stichting worden bekostigd uit de donaties die de stichting ontvangt van mensen die de cliënten van Huize De Eik een warm hart toedragen. Geldt dat ook voor u? De bewoners van Huize De Eik zien uw donatie in dankbaarheid tegemoet. Ook een kleine bijdrage getuigt al van een groot gebaar. Binnenkort vindt u op deze pagina alle informatie hoe u kunt bijdragen aan de stichting. 

ANBI

De ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status van de Stichting is op dit moment in aanvraag.  Wanneer deze goedgekeurd is, wordt op deze pagina het ANBI nummer gepubliceerd en zijn de giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar. 

Documenten