Eenmalige machtiging

    Eenmalige machtiging.

    Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Vrienden van de Eik om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens donatie en toestemming aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Vrienden van de Eik.

    ---

    JA! Ik word donateur van de Stichting Vrienden van De Eik en machtig, door het invullen van dit formulier, de Stichting om het donateursbedrag te incasseren van mijn bankrekening.

    Door het verzenden van dit formulier verklaar ik hierbij bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.