doorlopende machtiging

  Doorlopende Machtiging (SEPA).

  Door verzending van dit formulier geeft u tot wederopzegging toestemming aan Stichting Vrienden van de Eik om jaarlijks incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens donatie en toestemming aan uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Vrienden van de Eik.

  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden

  ---

  JA! Ik word donateur van de Stichting Vrienden van De Eik en machtig, door het invullen van dit formulier, de Stichting om het jaarlijkse donateursbedrag tot wederopzegging te incasseren van mijn bankrekening.

  Door het verzenden van dit formulier verklaar ik hierbij bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.